นักสืบทำอะไร ? ทำไมฉันจึงควรจ้างนักสืบเอกชน?

นักสืบทำอะไร ? ทำไมฉันจึงควรจ้างนักสืบเอกชน?

นักสืบทำอะไร เมื่อมีการ ร้องขอบริการ นักสืบเอกชน จะมีการ ทำสัญญาระหว่างบุคคล หรือ องค์กร ที่ร้องขอ กับหน่วยงาน นักสืบเอกชน วัตถุประสงค์ ของสัญญาฉบับนี้ คือเพื่ออธิบายว่า ทำไมจึงจำเป็น ต้องมีบริการ ที่

ร้องขอ และ รายละเอียด ของความคาดหวัง

หากขอบเขต และ ข้อจำกัด ของบริการนักสืบ ที่ร้องขอ ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น อาจมีความขัดแย้ง ในภายหลัง

นักสืบเอกชน ตัดสินใจ เกี่ยวกับ วิธีการวิจัย และ ทรัพยากร ที่จะใช้ ขึ้นอยู่กับลักษณะ ของบริการ ที่ร้องขอ แผนการทำงาน ของนักสืบเอกชน จะถูกกำหนดขึ้น ตามความคาดหวัง ของบุคคล หรือองค์กร ที่ขอบริการนี้ ข้อมูล

และ เอกสารที่พวกเขาให้ ในแง่นี้นักสืบเอกชน สั่งงานตามสัญญา ที่ทำไว้

บริการนักสืบ ที่ร้องขอสามารถ เป็นได้หลายเรื่อง ความต้องการ และ ความคาดหวัง ไม่มีขอบเขต ตัวอย่างเช่น,

 

 • อาจมีการ ร้องขอการศึกษา เช่น การตรวจจับที่อยู่ การติดตามยานพาหนะ การตรวจจับสปายแวร์ การรวบรวมหลักฐาน
 • สามารถ ขอการศึกษา ติดตามผล เช่น การติดตามคู่สมรส การติดตามคู่รัก การติดตามการโกง การติดตามเด็ก การวิจัยเพื่อนเด็ก การติดตามนักเรียน และ การติดตามพฤติกรรม ที่ไม่ดี
 • การวิจัย เช่น การตรวจสอบ โซเชียลมีเดีย การติดตามพันธมิตร ทางธุรกิจ การติดตามบุคลากร การวิจัยเบื้องหลัง การวิจัยอุปกรณ์แมลง การวิจัยกล้องที่ซ่อนอยู่ การวิจัยอุปกรณ์การฟัง การวิจัยการฉ้อโกง การวิจัยผู้บริหาร การวิจัยแบรนด์ การวิจัยทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ทางเทคนิคสามารถขอได้ สำหรับบริษัท
 • สามารถ ขอค้นหาคนหาย, ค้นหามรดก, ค้นหาอีเมล, ค้นหาพี่เลี้ยงเด็ก และ ติดตามได้
 • สามารถ ขอคำปรึกษา และ บริการด้านกฎหมายได้

 

วิธีการทำงาน ของนักสืบเอกชน จะแตกต่างกันไป ในแต่ละเรื่อง อันที่จริง ไม่ถูกต้อง ที่จะคาดหวัง ให้นักสืบเอกชน ทำการศึกษาเหล่านี้ เท่านั้น ซึ่งแต่ละเรื่อง ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ นักสืบเอกชน บางคนเข้าใจจิตวิทยา

สังคมมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ พฤติกรรมทางอาญา และ พฤติกรรมมนุษย์ ได้ง่ายขึ้น มีความรู้ และ ประสบการณ์ ในด้านจิตวิทยา อาชญากรรม และ อาชญวิทยามากขึ้น

นอกจากนี้ นักสืบเอกชน บางคนมีความเชี่ยวชาญ ในห้องปฏิบัติการ ทางอาญา อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว นักสืบเอกชน ทุกคนต้องใช้เทคนิค การสืบสวน และ สอบสวน รู้กฎข้อบังคับทางกฎหมาย และ รู้จักและใช้

อุปกรณ์เทคโนโลยี

นักสืบเอกชน ต้องมีทักษะ และ แนวทางพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ ในการจัดระเบียบ และ ดำเนินการวิจัย :

 • เพื่อกำหนด วัตถุประสงค์ ของการวิจัย ที่ร้องขอ และ เห็นด้วยกับบุคคล หรือองค์กร ที่ขอใช้บริการ ในเรื่องนี้
 • เพื่อให้คำแนะนำ แก่บุคคล หรือองค์กร ที่ขอใช้บริการ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และ ผลการวิจัย
 • วางแผนการสอบสวน ตามทรัพยากร เวลา และ ข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่มีอยู่
 • การเลือกวิธี การสอบสวน ที่เหมาะสมที่สุด และ ทรัพยากร ที่สอดคล้อง กับความคาดหวัง
 • ทบทวนแผนงาน อย่างสม่ำเสมอ และ เปลี่ยนแปลง หากจำเป็น
 • การจัดการ กับความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นักสืบ อาจต้องการ คำอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการค้นคว้า ของพวกเขา ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถ สมัครกับพนักงาน ของบริษัทของเราได้ บริษัทของเรา จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ทั้งเพื่อให้ข้อมูล และ เพื่อตอบสนอง

คำขอบริการ นักสืบส่วนตัว ของคุณ

 

ไม่ใช่แค่ บุคคลที่ต้องการ งานนักสืบเอกชน มีหลายครั้ง ที่องค์กรนิติบุคคล ต้องการงานนักสืบเอกชน เป็นครั้งคราว เมื่อเหมาะสม สำนักงานกฎหมาย แล ะกฎหมายบริษัทประกันภัย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น

ตำรวจ ทหารหรือกรมทหาร สถาบันทางการ และ บริษัทการค้าต่างๆ อาจต้องทำงานนักสืบ ในบางกรณีเช่นกัน

นักสืบเอกชน หรือผู้ช่วยวิจัยที่รวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบ และวิเคราะห์ หลักฐานที่พวกเขาพบ และ ทำให้แน่ใจว่า ความยุติธรรม ได้รับบริการ ด้วยการประเมินที่พวกเขาทำ ดำเนินการงาน ที่จริงจังมาก ในแง่นี้

 

โดยทั่วไป ตามรายงาน ของหนังสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ และ สื่ออื่นๆ คิดว่า งานนักสืบ มักจะเกี่ยวกับ การตามหาคนหาย หรือระบุคู่สมรสที่นอกใจ แต่งานนักสืบ ไม่สามารถลดใ ลห้เป็นเรื่องง่าย ๆ ได้ ปัจจุบัน สำนักงาน

นักสืบเอกชน หรือบริษัทวิจัยเอกชน ให้บริการนักสืบ ไปไกลกว่านั้น เช่น การตรวจจับที่อยู่ การติดตามเด็ก การติดตามเพื่อนของเด็ก การติดตามนักเรียน การติดตามนิสัยที่ไม่ดี การรวบรวมหลักฐาน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง

ๆ การติดตามยานพาหนะ การตรวจจับสปายแวร์ สำหรับบริษัท การติดตามโซเชียลมีเดีย การติดตามพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ บริการต่างๆ ของงานนักสืบ เช่น เจ้าหน้าที่ติดตาม

การวิจัยเกี่ยวกับ อุปกรณ์ดักฟัง ข้อบกพร่อง หรือกล้องที่ซ่อนอยู่ การวิจัยแบรนด์ การวิจัยอีเมล การวิจัยเบื้องหลัง การวิจัยการฉ้อโกง การวิจัยการบังคับใช้ และ บริการวิจัยอื่น ๆ อีกมากมายภายในขอบเขตนี้

ในกระบวนการ ตั้งแต่บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนแห่งแรก ที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 1850 จนถึงปัจจุบัน ทั้งขบวนการอุตสาหกรรม และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน ก็ขยายและกระจาย

สาขาการบริการนักสืบ ในทางกลับกัน ให้การพัฒนาอุปกรณ์ และ อุปกรณ์ที่ใช้ระหว่างการ ให้บริการเหล่านี้ ในอนาคตจะมีการเรียกร้อง กิจกรรมการวิจัย และนักสืบบางอย่าง ที่ยังไม่ได้ทำในวันนี้

 

นักสืบเอกชนและผู้ช่วยวิจัยโดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการวิจัยและการสืบสวนจำนวนมากได้ในเวลาอันสั้นกว่าบุคคลและองค์กรทั่วไป นั่นเป็นเหตุผลที่คนและองค์กรที่ไม่สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างที่

พวกเขาสงสัยหรือต้องการสอบสวนด้วยวิธีการและความรู้ของตนเอง ได้รับบริการนักสืบเอกชน นักสืบที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สร้างความพึงพอใจให้กับผู้คนและองค์กรที่พวกเขาให้บริการในการติดตาม

และบรรลุผลในเวลาอันสั้น

 

แม้ว่าอัยการ ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาดังกล่าวในหลายกรณี แต่การศึกษาเหล่านี้มักไม่เพียงพอและไม่สามารถหาหลักฐานที่เป็นประโยชน์ได้เนื่องจากมาช้า ดังนั้น

นักสืบและผู้สืบสวนเอกชนจึงสามารถให้หลักฐานได้แม้กระทั่งการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องและบรรลุภารกิจสำคัญในการทำให้กระบวนการสั้นลง

 

thailand private investigator

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น