โรควิตกกังวล Anxiety Disorder โพสต์นี้จะเขียนเกี่ยวกับโรควิตกกังวลเพียงอย่างเดียว และไม่ใช่การตรวจวินิจฉัยโรค หรือการรักษา หากคุณมีอาการที่น่าเป็นห่วง หรือให้หาคำปรึกษาจากแพทย์ หรือผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

โรควิตกกังวลเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน เป็นโรคที่มีผลกระทบต่อจิตใจ และสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยอย่างมาก อาการของโรควิตกกังวลนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลากหลายประเภท

โดยอาการของโรควิตกกังวล Anxiety Disorder จะประกอบไปด้วยอาการต่างๆ ดังนี้

 • อาการคลื่นไส้ หรือแน่นท้อง (Nausea or Abdominal Discomfort)

อาการคลื่นไส้ หรือแน่นท้องเป็นอาการที่พบได้บ่อย โดยอาการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีความเครียด หรือวิตกกังวลในระดับสูง

 • อาการอึดอัดหน้าอก (Chest Tightness)

อาการอึดอัดหน้าอกเป็นอาการที่พบได้ในผู้ที่มีอาการวิตกกังวล โดยอาการนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับการหายใจที่ผิดปกติ

 • อาการหน้ามืด (Dizziness)

อาการหน้ามืดเป็นอาการที่พบได้ในผู้ที่มีโรควิตกกังวล 

 • อาการหวาดกลัว (Fear)

อาการหวาดกลัวเป็นอาการที่พบได้ โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยจะมีอาการหวาดกลัวในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องกลัว

 • อาการหงุดหงิด (Irritability)

อาการหงุดหงิดเป็นอาการที่พบได้ โดยอาการนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลที่เป็นต้นเหตุของโรค

 • อาการเป็นกังวล (Anxiety)

อาการเป็นกังวลเป็นอาการที่พบได้ โดยอาการนี้จะปรากฏเป็นความกังวลที่ไม่มีเหตุผลชัดเจน

 • อาการกระตุก (Trembling)

อาการกระตุกเป็นอาการที่พบได้ โดยอาการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีความเครียด หรือวิตกกังวล

 • อาการหน้ามืด (Sweating)

อาการหน้ามืดเป็นอาการที่พบได้ โดยอาการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยอยู่ในสภาวะซึมเศร้า หรือมีความวิตกกังวล

 • อาการหายใจติดขัด (Shortness of Breath)

อาการหายใจติดขัดเป็นอาการที่พบได้ โดยอาการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยอยู่ในสภาวะแออัด

 • อาการคล้ายเจ็บหน้าอก (Chest Pain)

อาการคล้ายเจ็บหน้าอกเป็นอาการที่พบได้ โดยอาการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีความเครียด หรือวิตกกังวลมากเกินไป

โรควิตกกังวลเป็นโรคที่มีอาการหลายประเภท แต่สิ่งแวดล้อม และความดันชีวิตที่สูงจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โรควิตกกังวลเกิดขึ้น หากคุณมีอาการบ่งชี้ของโรควิตกกังวล หรือมีความเสี่ยงต่อโรคนี้ ควรพบแพทย์ หรือผู้ประสานงานด้านสุขภาพเพื่อรับการวินิจฉัย และการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถคลายเครียด และวิตกกังวลได้ และมีสุขภาพที่แข็งแรงและมั่นคงอย่างยั่งยืน

โรควิตกกังวล วิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพ

1. คำแนะนำเกี่ยวกับโรควิตกกังวล

โรควิตกกังวลเป็นภาวะทางจิตที่มีอาการความกังวลและความเกรงกลัวผิดปกติ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และทันที กังวลที่ผู้ป่วยรับประสบอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพที่มีนามว่า ภาวะซึมเศร้าและไมเกรน ซึ่งมีความรุนแรงไปจนถึงข้อจำกัดในการทำกิจวัตรประจำวัน แต่การรักษาโรควิตกกังวลยังมีวิธี และวิธีการที่มีประสิทธิผลในการควบคุมอาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การรักษาโรควิตกกังวล

a) การรักษาทางการแพทย์

การใช้ยา : แพทย์อาจกำนดให้ใช้ยาแก้บ้างอาการเพื่อควบคุมอาการวิตกกังวล โดยยาอาจมีลักษณะเป็นยาแก้กลุ่มเอสเอ็มอาร์ไอ (SSRI) หรือยาแก้อื่นที่เกี่ยวข้อง

การได้รับการปรึกษาทางจิตเวช : มีหลายวิธีในการรักษาอาการวิตกกังวลที่นำเสนอโดยนักจิตวิทยา เช่น การบำบัดรวมกลุ่ม การส่งเสริมให้ผู้ป่วยพัฒนาสมรรถภาพส่วนบุคคล การบริการทางการแพทย์แบบคีรีเอทีฟแบบแบ่งส่วน เป็นต้น

b) การรักษาทางวิธีการแก้ปัญหาทางจิต

การฝึกสมาธิ : การฝึกสมาธิ และการหายใจเพื่อรักษาโรควิตกกังวลมีประสิทธิผล เนื่องจากสามารถช่วยให้โครงสร้างทางประสาทในร่างกายสมดุล และลดอัตราการเต้นของหัวใจลง

การปรับสมดุลในการรับประทานอาหาร : การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม และสมดุลจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และเต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่เพียงพอ ซึ่งจะช่วยลดอาการวิตกกังวลได้

การออกกำลังกาย : การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพในการรักษาโรควิตกกังวล ซึ่งช่วยให้ลมหายใจเสถียร และช่วยระบบประสาทของร่างกายเพิ่มขึ้น

การใช้เทคนิคการจัดการกับความเครียด : เทคนิคการจัดการกับความเครียด เช่น การลบเครียด ฝึกพิสูจน์ใจที่ดี การใช้ภาพจินตนาการ หรือการซ้อมกระบวนการคิดที่บวกเบื่อนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาโรควิตกกังวล

3. คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรควิตกกังวล

หากคุณรับรู้ว่าคุณมีอาการวิตกกังวลอย่างรู้ตัว คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และการรักษาที่เหมาะสม

 • รักษาระเบียบวินัยในการงาน และชีวิตประจำวันเพื่อลดปัญหาความกังวล
 • เลือกกิจกรรมที่ชอบทำเพื่อผ่อนคลายความกังวล และเพิ่มความสุขในชีวิต
 • รับรู้สิ่งที่ทำให้คุณมีความประทับใจต่อความกังวล และทำให้คุณรู้สึกสบายทางจิตใจ
 • ค้นหาสนับสนุนจากครอบครัว และหากผู้ป่วยของคุณรับรู้รุ่นพี่หรือเพื่อนที่พบอาการคล้ายกัน คุณควรส่งเสริมให้พวกเขาได้รับการรักษาที่เหมาะสม
 • รับประทานอาหารที่เพียงพอและครบถ้วนตามที่เพื่อสุขภาพของคุณ
 • ดูแลสุขภาพทางกาย และสุขภาพจิตให้ดีโดยการเลือกกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

สุดท้ายนี้ โรควิตกกังวล และวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพให้คุณได้อ่านเพื่อเพิ่มความเข้าใจและประสบความสำเร็จในการรักษา คุณอาจต้องใช้ระยะเวลาเพื่อกำจัดอาการวิตกกังวล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *